FOUNTAIN OF TRUTH – 19th August 2019

English

Shine bright in this world, the world needs love and light.

Hindi

इस संसार में अधिक प्रकाशमय बनो, इस संसार को प्रेम और प्रकाश की आवश्यकता है|

Telugu

ఈ ప్రపంచములో అధికముగా ప్రకాశించండి. ప్రపంచానికి ప్రేమ మరియు కాంతి అవసరం.

Malayalam

ലോകത്തിന് സ്നേഹവും വെളിച്ചവുമാവശ്യമാണ്. അതിനായി തെളിഞ്ഞു
പ്രകാശിക്കുക!

Gujarati

આ વિશ્વમાં તેજસ્વી તારાની જેમ ચમકો, વિશ્વને પ્રેમ અને પ્રકાશની જરૂર છે.

Marathi

या जगात चमकणे, जगाला प्रेम आणि प्रकाश आवश्यक आहे.

Bangla

এই পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠুন , বিশ্বের ভালবাসা এবং আলো প্রয়োজন।

Tamil

இவ்வுலகில் பிரகாசமாக ஒளிருங்கள்; இவ்வுலகிற்கு அன்பும் ஒளியும் தேவை.

Vietnamese

Hãy chiếu sáng trong thế giới này, thế gian cần ánh sáng và tình thương.

Swedish

Sprid ljus och kärlek! Världen behöver ditt ljus och din kärlek!

Sinhalese

මේ ලෝකයේ දීප්තිමත්ව බබලන්න, ලෝකයට ආදරය හා ආලෝකය අවශ්‍යයි.

Advertisements

FOUNTAIN OF TRUTH – 18th August 2019

English

When you look at the world through the eyes of love and compassion, you will see the beauty of creation. When you look at your world through the eyes of prejudices and pessimism, your world becomes dark and ugly.

Hindi

जब संसार को आप प्रेम और करुणा की नज़र से देखते हैं, तो आपको सृष्टि का सौन्दर्य दिखेगा| जब आप अपने संसार को पूर्वधारणाओं और निराशावाद की नज़र से देखते हैं, तो आपका संसार अंधकारमय और कुरूप हो जाता है|

Telugu

మీరు ప్రేమ మరియు కరుణ కలిగిన నేత్రములతో ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు, సృష్టి యొక్క అందాన్ని చూడగలుగుతారు. మీరు పక్షపాతం మరియు నిరాశావాదంతో కూడిన నేత్రాలతో ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు ప్రపంచం చీకటిగా అందవికారంగా ఉంటుంది.

Malayalam

സ്നേഹത്തോടെയും കാരുണ്യത്തൊടെയും ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം ദൃശ്യമാകും. മുൻവിധിയോടെ, അശുഭാപ്തി
വിശ്വാസത്തോടെ നോക്കുമ്പോൾ ലോകം ഇരുണ്ടതും വിരൂപവുമായി കാണപ്പെടും.

Bangla

আপনি যখন ভালবাসা এবং করুণার চোখ দিয়ে বিশ্বের দিকে তাকান, আপনি দেখতে পাবেন সৃষ্টির সৌন্দর্য। যখন আপনি আপনার বিশ্বকে কুসংস্কার এবং হতাশার চোখে দেখেন তখন আপনার পৃথিবী অন্ধকার ও কুরুচিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

Gujarati

જ્યારે તમે પ્રેમ અને કરુણાની આંખો દ્વારા વિશ્વને જોશો, ત્યારે તમે સર્જનહારની સુંદરતા જોશો. જ્યારે તમે પૂર્વગ્રહો અને નિરાશાવાદી નજરથી તમારા વિશ્વને જુઓ છો, ત્યારે તમારું વિશ્વ અંધકારમય અને કદરૂપો બને છે.

Tamil

இவ்வுலகை நீங்கள் அன்பும் கருணையும் உள்ள கண்களால் நோக்கும்போது படைப்பின் அழகை நீங்கள் காண்பீர்கள். உங்கள் உலகை பாரபட்சமும் அவநம்பிக்கையும் உள்ள கண்களால் நோக்கும்போது உங்கள் உலகம் இருளுடையதாகவும் அழகற்றதாகவும் ஆகின்றது.

Marathi

जेव्हा आपण प्रेम आणि करुणा च्या डोळ्यांद्वारे जगाकडे पहाल, तेव्हा आपण सृष्टीचे सौंदर्य पहाल. जेव्हा आपण आपल्या जगाकडे पूर्वाग्रह आणि निराशा डोळ्यांनी पाहता तेव्हा आपले जग अंधकारमय आणि कुरूप होते.

Vietnamese

Khi bạn nhìn thế gian với ánh mắt đầy xúc cảm và yêu thương, bạn sẽ thấy nét đẹp của tạo hóa. Khi bạn nhìn thế giới bằng cặp mắt định kiến và bi quan, thế giới của bạn sẽ trở nên xấu xí và tối đen.

Swedish

När du ser världen med kärlekens ögon, så blir världen ljus och vacker, men när du ser världen med dina förutfattade meningar och pessimism, så blir allt mörkt och trist.

Sinhalese

ආදරය හා දයානුකම්පාව යන දෑස් තුළින් ඔබ ලෝකය දෙස බලන විට මැවීමේ සුන්දරත්වය ඔබට පෙනෙනු ඇත. අගතිය සහ අශුභවාදී දෑසින් ඔබ ඔබේ ලෝකය දෙස බලන විට, ඔබේ ලෝකය අඳුරු හා අසුභවාදී බවට පත්වේ.

FOUNTAIN OF TRUTH – 17th August 2019

English

When you are happy, your world blooms and when you are sad, your world becomes gloomy. This relative world is just your honest reflection.

Hindi

जब आप खुश होते हो, तो आपका संसार खिल उठता है और जब आप उदास होते हो, तो आपका संसार विषादपूर्ण हो जाता है| यह सापेक्ष जगत, केवल आपका सच्चा प्रतिबिम्ब है|

Telugu

మీరు సంతోషంగా ఉన్నపుడు,మీ ప్రపంచం వికసిస్తుంది. మీరు విచారంగా ఉన్నపుడు, మీ ప్రపంచం దిగులుగా మారుతుంది. ఈ సాపేక్ష ప్రపంచం మీ యొక్క నిజమైన ప్రతిబింబం మాత్రమే.

Malayalam

നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലോകം വിടരുന്നു. നിങ്ങൾ
ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലോകവും വാടുന്നു. നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ
ലോകം നിങ്ങളുെട സത്യസന്ധമായ പ്രതിഫലനമാണ്.

Bangla

আপনি যখন খুশি হন, আপনার পৃথিবীতেও খুশির ফুল ফোটে এবং যখন আপনি দু: খিত হন, তখন আপনার পৃথিবীও অন্ধকার হয়ে যায়। এই আপেক্ষিক বিশ্বটি কেবল আপনার সৎ প্রতিফলন।

Marathi

जेव्हा आपण आनंदी होता, तेव्हा आपले जग फुलते आणि जेव्हा आपण दु: खी असता तेव्हा आपले जग अंधकारमय होते. हे सापेक्ष जग फक्त आपले प्रामाणिक प्रतिबिंब आहे.

Tamil

நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது உங்கள் உலகம் மலர்ச்சியடைகிறது. நீங்கள் சோகமாக இருக்கும்போது உங்கள் உலகம் சோகமாகிறது. இந்த சார்ந்து இயங்கும் உலகம் உங்களது மெய்யான பிரதிபலிப்பு மட்டுமே.

Gujarati

જ્યારે તમે ખુશહોવ છો, ત્યારે તમારું વિશ્વ ખીલે છે અને જ્યારે તમે દુ:ખી થાવ છો, ત્યારે તમારું વિશ્વ અંધકારમય બની જાય છે. આ સંબંધિત વિશ્વ ફક્ત તમારું પ્રામાણિક પ્રતિબિંબ છે.

Vietnamese

Khi bạn hạnh phúc, cả thế giới nở hoa và khi bạn buồn bực, thế giới của bạn sẽ trở nên ảm đạm. Cái thế gian tương đối này chỉ là phản xạ trung thực của bạn.

Swedish

När du är lycklig, så glänser världen omkring dig – när du är nedstämd, så blir din omvärld trist och grå. Den relativa världen är din egen sanna reflexion.

Sinhalese

ඔබ සතුටින් සිටින විට, ඔබේ ලෝකය පුබුදින වන අතර ඔබ දුකෙන් සිටින විට, ඔබේ ලෝකය අඳුරු වේ. මෙම සාපේක්ෂ ලෝකය ඔබේ අවංක පරාවර්තනය පමණි.

FOUNTAIN OF TRUTH – 16th August 2019

English

There is only one answer to almost all of your existential questions – YOU. When you wake up in the morning, your world wakes up to you. When you sleep, your world sleeps.

Hindi

आपके जीवन-सम्बन्धी लगभग सभी सवालों का जवाब एक है- आप| जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका संसार उठता है| जब आप सोते हो, तो आपका संसार सो जाता है|

Telugu

మీ జీవితానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలన్నిటికీ ఒకే సమాధానం – మీరు . మీరు ఉదయం మేలుకొన్నపుడు మీ ప్రపంపంచం మేలుకుంటుంది. మీరు నిద్రపోయినప్పుడు మీ ప్రపంచం నిద్రిస్తుంది.

Malayalam

നിങ്ങളുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ അസ്തിത്വപ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരുത്തരേമയുള്ളു. അത്
നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് . നിങ്ങൾ ഉണരുമ്പോൾ ലാകവുമുണരുന്നു. നിങ്ങളുറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാകവുമുറങ്ങുന്നു.

Bangla

আপনার প্রায় সমস্ত অস্তিত্বের প্রশ্নের একটি উত্তর রয়েছে – আপনি। আপনি যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠেন, তখন আপনার বিশ্ব আপনার কাছে জেগে ওঠে। আপনি যখন ঘুমোবেন, আপনার পৃথিবীও ঘুমায়।

Gujarati

તમારા લગભગ બધા અસ્તિત્વમાં રહેલા પ્રશ્નોનો એક જ જવાબ છે – તમે. જ્યારે તમે સવારે ઉઠો છો, ત્યારે તમારું વિશ્વ તમારી સાથે જાગે છે, જ્યારે તમે સૂઈ જાઓ છો, ત્યારે તમારું વિશ્વ પણ સૂઈ જાય છે.

Tamil

உங்களது இருப்பியலின் வினாக்கள் அனைத்துக்கும் ஒரே ஒரு விடை மட்டுமே உள்ளது – நீங்கள். காலையில் நீங்கள் விழித்தெழும்போது உங்களது உலகம் உங்களுடன் விழித்தெழுகிறது. நீங்கள் துயிலும் போது உங்கள் உலகமும் உறங்குகிறது.

Marathi

आपल्या जवळपास सर्व अस्तित्त्वात असलेल्या प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे – आपण. जेव्हा आपण सकाळी उठता, तेव्हा आपले जग तुम्हाला जागृत करते. जेव्हा आपण झोपता तेव्हा आपले जग झोपी जाते.

Vietnamese

Chỉ có một câu trả lời cho hầu hết mọi câu hỏi bên ngoài – BẠN. Khi tỉnh giấc vào sáng mai, thế giới cũng thức dậy với bạn. Khi bạn nằm ngủ, thế giới của bạn sẽ ngủ.

Swedish

Det är endast ett svar till nästan alla existentiella problem – och det är DU. När du vaknar på morgonen – så vaknar världen hos dig. När du sover så sover världen för dig.

Sinhalese

ඔබගේ පැවැත්මේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම ඇත්තේ එකම පිළිතුරකි – ඔබ. ඔබ උදේ අවදි වන විට, ඔබේ ලෝකය ඔබ වෙත අවදි වේ. ඔබ නිදාගන්නා විට ඔබේ ලෝකය නිදා ගනී.

FOUNTAIN OF TRUTH – 15th August 2019

English

The need of today is a selfless, compassionate and matured society, free from greed and corruption.

Hindi

इस समय की मांग है, एक स्वार्थरहित, करुणामय और प्रौढ़ समाज, जो लालच और भ्रष्टाचार से मुक्त हो|

Telugu

నేటి సమాజానికి, దయ మరియు నిస్వార్ధంతో మెలగి, ఆశ మరియు అవినీతి నుండి విముక్తి కలిగి ఉండటం అవసరం.

Malayalam

നിസ്വാർത്ഥരും കാരുണ്യവും പക്വതയുമുള്ളവരുമായ, ദുരയും അഴിമതിയുമില്ലാത്ത
സമൂഹമാണ് ഇന്നിന്റെ ആവശ്യം.

Bangla

আজকের প্রয়োজন লোভ ও দুর্নীতিমুক্ত একটি নিঃস্বার্থ, করুণাময় এবং পরিপক্ক সমাজ।

Gujarati

લોભ અને ભ્રષ્ટાચારથી મુક્ત, નિ:સ્વાર્થ , કરુણતા અને પરિપક્વ સમાજ એ આજની જરૂરિયાત છે.

Marathi

आजची गरज ही एक नि: स्वार्थ, करुणामय आणि परिपक्व समाज आहे जी लोभ आणि भ्रष्टाचारापासून मुक्त आहे.

Tamil

பேராசை, ஊழல் என்பவை இல்லாத, தன்னலம் அற்ற, இரக்க குணம் உடைய, பக்குவமான ஒரு சமுதாயமே இன்றைய தேவை ஆகும்.

Vietnamese

Cái cần của ngày hôm nay là một xã hội vô ngã, đầy thương cảm và chin mùi, không có gian tham và lũng đoạn.

Swedish

The need of today is a selfless, compassionate and matured society, free from greed and corruption.

Sinhalese

අද දවසේ අවශ්‍යතාවය තණ්හාවෙන් හා දූෂණයෙන් තොර ආත්මාර්ථකාමී, සානුකම්පිත හා පරිණත සමාජයකි.