FOUNTAIN OF TRUTH – 30th November 2019

English

Trust begins with oneself; trusting oneself. When we trust ourselves, we trust every aspect of life and adversities will not be able to tamper it. Trust yourself.

Hindi

विश्वास स्वयं से शुरू होता है; स्वयं पर विश्वास करना| जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, तो हम जीवन के सभी पहलुओं पर विश्वास करते हैं और विपत्ति उसको हानि नही पहुँचा पायेगी| स्वयं पर विश्वास करें|

Telugu

మన మీద మనకి విశ్వాసం వలన నమ్మకము మొదలవుతుంది. మనల్ని మనము విశ్వసించినపుడు జీవితములో ప్రతి అంశాన్ని మనము విశ్వసిస్తాము మరియు ప్రతికూలతలు ఏమిచేయవు. మిమ్మల్ని మీరు విశ్వసించండి.

Malayalam

വിശ്വാസം അവരവരിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്. അതുവഴി നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കുകയും പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ തളരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാനാവുന്നു. സ്വയം വിശ്വസിക്കുക.

Bangla

বিশ্বাস নিজে থেকেই শুরু হয়; নিজেকে বিশ্বাস করা। যখন আমরা নিজের উপর বিশ্বাস রাখি, আমরা জীবনের প্রতিটি বিষয়কে বিশ্বাস করি এবং প্রতিকূলতা এটিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। নিজেকে বিশ্বাস কর.

Gujarati

વિશ્વાસ પોતાની સાથે શરૂ થાય છે; પોતાના પર વિશ્વાસ કરવો. જ્યારે આપણે આપણી જાત પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે જીવનના દરેક પાસા પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ અને મુશ્કેલીઓ તેને જીતી શકશે નહીં. જાત પર વિશ્વાસ કરો.

Marathi

विश्वास स्वतःपासून सुरू होतो; स्वतःवर विश्वास ठेवणे. जेव्हा आपण स्वतःवर विश्वास ठेवतो तेव्हा आम्ही जीवनाच्या प्रत्येक बाबीवर विश्वास ठेवतो आणि परीक्षांमध्ये त्यामध्ये छेडछाड करण्यास सक्षम राहणार नाही. स्वत: वर विश्वास ठेवा.

Tamil

நம்பிக்கை எங்களிடம் தான் தொடங்குகிறது; நாம் நம்மை நம்புவது. நம்மை நம்பும்போது, வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் நாங்கள் நம்புகிறோம், துன்பங்கள் அதைச் சீர்குலைக்க முடியாது. உங்களை நம்புங்கள்.

Vietnamese

Niềm tin bắt đầu từ bản thân. Hãy tin tưởng nơi chơn ngã của chúng ta. Khi ta tin vào bản thân của mình, ta tin vào mọi khía cạnh của cuộc sống và sự chia rẽ sẽ không có cơ hội để giả mạo. Hãy tin bản thân bạn.

Swedish

Tillit börjar med att ha tillit till sig själv. När vi litar på oss själva, litar vi på alla aspekter av livet – och tester och prövningar ger inte tvivel. Lita på dig själv.

Quote of the day (29-Nov-2019)

There are many great teachers, personal and inevitable teachers – irrespective of individual qualifications, in everyone’s life. They are various events and experiences of life. We just need eyes to see them and awareness to recognize them.

Of all teachers, life itself is the master teacher, the greatest of them all. No teacher is greater or higher than LIFE.

We can also cultivate a few good teachers, such as patience and silence. They help us see truths of life objectively beyond the opinions of minds.

Mohanji

On Great Teachers

FOUNTAIN OF TRUTH – 29th November 2019

English

There is nothing to conquer on earth because everything will still remain even after our death. If you have an urge for conquests, conquer your elusive mind. Thus desires will stay conquered too.

Hindi

इस धरती पर अधीन करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि, सभी कुछ हमारी मृत्यु के बाद भी धरती पर रहेगा। यदि आपको कुछ जीतने की इच्छा है, तो हाथ ना आने वाले मन को जीतो। इस प्रकार, इच्छायें भी अधीन हो जाएँगी।

Telugu

భూమిపైన జయించటానికి అంటూ ఏమిలేదు. ఎందుకంటే మన మరణం తరువాత కూడా ప్రతిదీ అలాగే ఉంటుంది. మీకు దేనినైనా జయించాలనే కోరిక ఉంటే, మీకు అంతుచిక్కని మనసుని జయించండి. దీని వలన కోరికలు కూడా అధీనంలో ఉంటాయి.

Malayalam

ഈ ഭൂമിയിൽ കീഴടക്കേണ്ടതായി ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മരണശേഷവും അവയെല്ലാം ബാക്കിയുണ്ടാകും. കീഴടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത സ്വന്തം മനസ്സിനെ കീഴടക്കുക. അതുവഴി ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും കടിഞ്ഞാണിടാം.

Bangla

পৃথিবীতে বিজয়ী হওয়ার মতো কিছুই নেই কারণ আমাদের মৃত্যুর পরেও সবকিছু এখনও থাকবে। আপনার যদি বিজয়ের জন্য অনুরোধ থাকে তবে আপনার অধরা মনকে জয় করুন। এইভাবে ইচ্ছাগুলিও জয়লাভ করবে।

Marathi

पृथ्वीवर विजय मिळवण्यासारखे काही नाही कारण आपल्या मृत्यूनंतरही सर्व काही कायम आहे. आपल्याकडे विजयांची इच्छा असेल तर आपल्या मायावी मनावर विजय मिळवा. अशा प्रकारे इच्छा देखील जिंकल्या जातील.

Gujarati

પૃથ્વી પર વિજય મેળવવા જેવું કંઈ નથી કારણ કે આપણા મૃત્યુ પછી પણ બધું જ બાકી રહેશે. જો તમને જીતવાની જ ઇચ્છા છે, તો તમારા પ્રપંચી મનને જીતી લો. આમ ઇચ્છાઓ પણ વિજય મેળવશે.

Tamil

பூமியில் வெற்றி கொள்ள எதுவும் இல்லை, ஏனென்றால் பூமியில் உள்ளவை எல்லாம் நம் மரணத்திற்குப் பிறகும் அப்படியே இருக்கும். உங்களுக்கு வெற்றியடைய ஆவல் இருந்தால், உங்கள் சபலமான மனதை வெல்லுங்கள். இதன்மூலம் உங்கள்ஆசைகளையும் வென்று விடலாம்.

Vietnamese

Chẳng có gì để chinh phục trên trái đất này bởi vì mọi thứ vẩn sẽ lưu lại ngay cả sau khi bạn chết. Nếu bạn có một nhu cầu để đòi hỏi, hãy chinh phục tâm trí khó nắm bắt của mình. Chừng đó ham thích cũng được chinh phục luôn.

Swedish

Det finns ingenting att vinna på jorden eftersom allt kommer att kvarstå även efter vår död. Om du vill övervinna något så övervin ditt svårförståliga sinne. På så sätt kommer du
att övervinna dina begär också.

Sinhalese

පෘථිවිය යටත් කර ගැනීමට කිසිවක් නැත, මන්ද අපගේ මරණයෙන් පසුව පවා සියල්ල පවතිනු ඇත. ඔබට ජයග්‍රහණයසඳහා ආශාවක් තිබේ නම්, ඔබේ නොපැහැදිලි මනස ජය ගන්න. මේ අනුව ආශාවන් ද ජය ගනු ඇත.

FOUNTAIN OF TRUTH – 28th November 2019

English

One day in life you will understand that each moment you lived was your only reality, past and future never mattered and all hatred and enmity were in vain. Be free, love unconditionally.

Hindi

जीवन में एक दिन आपको समझ आएगा कि हर क्षण जो आप जीते थे, केवल वही आपकी वास्तविकता थी, भूत और भविष्य कभी मायने नहीं रखता था और सारी घृणा और शत्रुता व्यर्थ थी | मुक्त हो जाओ, अकारण प्रेम करो |

Telugu

జీవితములో ఒక రోజు మీరు జీవించిన ప్రతి క్షణము మాత్రమే వాస్తవము అని గ్రహిస్తారు. మరియు, గతము, భవిష్యత్తు ఎప్పుడు ముఖ్యమైనవి కావని మరియు ద్వేషము, శత్రుత్వము ఫలించదు అని అర్ధము చేసుకుంటారు. స్వేచ్చగా ఉండండి , బేషరతుగా ప్రేమించండి.

Malayalam

നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ആ നിമിഷം മാത്രമാണ് യാഥാർഥ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സമയം വരും. ഭൂതവും ഭാവിയും പ്രശ്നമേയായിരുന്നില്ലെന്നും ശത്രുതകളും വെറുപ്പുമെല്ലാം വെറുതെയായിരുന്നെന്നും നിങ്ങൾ അറിയും. സ്വാതന്ത്രമായിരിക്കുക. നിരുപാധികമായി സ്നേഹിക്കുക .

Bangla

জীবনের একদিন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি যে প্রতিটি মুহুর্তে বেঁচে ছিলেন তা হ’ল আপনার একমাত্র বাস্তবতা, অতীত এবং ভবিষ্যত কখনই গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং সমস্ত বিদ্বেষ এবং শত্রুতা বৃথা গেল। মুক্ত থাকুন, নিঃশর্ত ভালোবাসুন।

Marathi

आयुष्यातील एक दिवस आपण समजून घ्याल की आपण जगलेले प्रत्येक क्षण म्हणजे आपले एकमात्र वास्तव होते, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ कधीही महत्त्वाचे नव्हते आणि सर्व द्वेष आणि वैर व्यर्थ गेले. मुक्त व्हा, बिनशर्त प्रेम करा.

Gujarati

જીવનનો એક દિવસ તમે સમજી શકશો કે દરેક ક્ષણ તમે જીવતા હતા તે તમારી એકમાત્ર વાસ્તવિકતા હતી, ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય કદી મહત્વનું ન હતું અને બધી તિરસ્કાર અને દુશ્મનાવટ નિરર્થક હતી. મુક્ત રહો, બિનશરતી પ્રેમ કરો.

Tamil

நீங்கள் வாழ்ந்த ஒவ்வொரு கணமும் மட்டுமே உங்களுடைய யதார்த்தம், கடந்த காலமும் எதிர்காலமும் ஒருபோதும் முக்கியமல்ல, வெறுப்பும் பகைமையும் வீணானது, என்பவற்றை வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள். சுதந்திரமாக இருங்கள், நிபந்தனையின்றி அன்பு செலுத்துங்கள்.

Vietnamese

Một ngày nào đó trong đời bạn sẽ hiểu rằng mổi giây phút bạn đã sống là thực tế duy nhất của bạn, quá khứ và tương lai chẳng bao giờ tác động đến và tất cả những căm ghét cùng thù hằn đều vô ích. Hãy tự do và sống yêu thương không điều kiện.

Sinhalese

ඔබ ජීවත් වූ සෑම මොහොතක්ම ඔබේ එකම යථාර්ථය බව අතීතයේ සහ අනාගතයේ කිසි විටෙකත් වැදගත් නොවන බවත් සියලු වෛරය හා සතුරුකම නිෂ් .ල බවත් ජීවිතයේ එක් දිනක් ඔබට වැටහෙනු ඇත. නිදහස් වන්න, කොන්දේසි විරහිතව ආදරය කරන්න.

Quote of the day (27-Nov-2019)

When expectations increase, relationships die. Likewise, when a man becomes concepts and ideologies, he becomes an island.

A concept-ridden closed mind is a self-created prison. Like a caged bird that eventually gets used to its cage and loses all spontaneity to handle life in free nature, if set free, man believes in his comfort zone prison and even believes that he is safe and hence pretty fine there. Freedom lies imprisoned forever there. Such men do “exist” but never “live”. This is roughly the nature of most modern men who all are individual islands. They like you if you endorse their views and dislike or disown you if you have different views. When minds are not open for truth, the dim light of ignorance is their only reality that makes one believe that prison is safer from the open world of unpredictability.

Mohanji

On Signs of Times